title

Doelgroep bereikt!

DOELGROEPEN BEREIKEN

Schulden zijn al lang niet meer het exclusieve probleem van ‘traditionele’ risicogroepen als uitkeringsgerechtigden en eenoudergezinnen. Door de aanhoudende crisis krijgen ook veel andere doelgroepen te maken met schuldenproblematiek. Steeds meer jongeren, werkenden, ondernemers en eigen huizen bezitters kampen met problematische schulden. Dit stelt veel gemeenten voor een nieuwe uitdaging: anders dan uitkeringsgerechtigden, zijn deze doelgroepen vaak niet bij de gemeente in beeld. Hoe kunnen deze doelgroepen toch bereikt worden om ervoor te zorgen dat hun schuldenproblematiek niet (verder) uit de hand loopt?

INSPIRERENDE VOORBEELDEN

In verschillende gemeenten zetten gemeenten zich al op een inspirerende manier in om huishoudens met (een risico op) problematische schulden te bereiken. De gemeente Enschede doet dit via het netwerk aan (vrijwilligers)organisaties waar deze huishoudens vaak al wel in beeld zijn. In Almere wordt samengewerkt met maatschappelijke partners en hulpverleners rondom het grafische informatiesysteem de Straatkubus, waarmee vermoedens en intuïties van frontlijnwerkers worden onderzocht. Verschillende projecten richten zich op jongeren. De gemeente Tilburg werkt nauw samen met het ROC om jongeren te bereiken. De gemeente Rotterdam heeft een serious game ontwikkeld waarmee jongeren hun financiële vaardigheden kunnen oefenen. Verschillende gemeenten werken met Moneywise, voor vmbo-leerlingen. West-Friesland en Rotterdam kennen daarnaast inspirerende projecten gericht op ondernemers.

Hieronder vindt u meer informatie over deze projecten.

ENSCHEDE: SOLIDARITEITSPACT

Ingang naar schuldhulpverlening via vertrouwde kanalen

Wat: de gemeente Enschede heeft een Solidariteitspact gesloten voor publiek-private samenwerking met maatschappelijke, kerkelijke en particuliere organisaties. Door de samenwerking met deze partners kan de gemeente in een vroeg stadium in contact komen met mensen met schuldenproblematiek.

Wie: De gemeente werkt hiervoor samen met particuliere, maatschappelijke en kerkelijke vrijwilligersorganisaties die met de doelgroep in aanraking komen.

Hoe:  Met het Solidariteitspact creëert de gemeente in ingang naar gemeentelijke schuldhulpverlening via deze vrijwilligersorganisaties. Dat betekent dat mensen met schuldenproblematiek niet zelf de stap naar de gemeente hoeven zetten, maar dat het contact tot stand komt via voor hen meer vertrouwde organisaties. Vrijwilligersorganisaties zijn voor deze mensen namelijk gemakkelijker te benaderen. Ze hebben vaak een groter vertrouwen in vrijwilligersorganisaties dan in overheidsinstanties. Dit heeft te maken met het feit dat overheidsinstanties naast het verstrekken van inkomensondersteuning ook moeten handhaven. De vrijwilligersorganisaties zien ze als onpartijdig. Ook kunnen vrijwilligers meer tijd nemen voor een gesprek. Ze komen bij de mensen thuis, maken een praatje en leggen dingen uit. Wanneer de problemen van de mensen te groot worden voor de vrijwilligers verwijzen zij de mensen door naar de officiële instanties. Als het nodig is gaan de vrijwilligers mee naar het intakegesprek.

Enschede organiseert ongeveer drie Solidariteitsconferenties per jaar waarbij de organisaties onderwerpen op de agenda zetten, kennis uitwisselen en activiteiten afstemmen. Hierdoor weten de organisaties elkaar, de gemeente en andere instanties beter te vinden.

ALMERE: STRAATKUBUS

Doelgroep gelokaliseerd

Wat: de Straatkubus is een instrument om de gespreksagenda en uitvoeringsagenda van samenwerkende organisaties in de wijk te bepalen. Dankzij de Straatkubus ontstaat inzicht in sluimerende/ ontwikkelende problematiek, waardoor interventies (bijv. Achter de Voordeur) gericht ingezet kunnen worden.

Wie: De gemeente is de kartrekker van de Straatkubus. Frontlijnwerkers hebben vaak al langer een voorgevoel dat bepaalde ontwikkelingen in wijken gaan leiden tot andere problemen. Hun waarnemingen worden vaak pas jaren later zichtbaar in statistieken. De Straatkubus is een gezamenlijk product van frontlijnwerkers, beleidsmakers en bestuurders waarmee het gesprek over dergelijke observaties al veel eerder gevoerd kan worden. Bij de toepassing van het systeem in beleidsinterventies heeft de Straatkubus een groot effect op de samenwerking met externe partners, zoals zorgverleners, maatschappelijk dienstverleners en woningbouwcorporaties.

Hoe: In de Straatkubus wordt informatie over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling, inkomen, huurachterstanden en schooluitval verzameld. Deze informatie kan tot op straatniveau worden weergegeven en geanalyseerd. Dat biedt een belangrijke toegevoegde waarde in vergelijking met bijvoorbeeld analyses op wijkniveau. Vaak concenteren problemen zich in bepaalde straten, maar middelen deze problemen op wijkniveau uit, waardoor het lijkt alsof er in een wijk niets aan de hand is. Met de Straatkubus kunnen middelen bovendien gerichter worden ingezet. Een interventie hoeft niet meer over een hele wijk uitgerold te worden, maar kan zich ook focussen op een paar huizenblokken. Beleidsinterventies halen daardoor een beter bereik onder de doelgroep. Lees hier meer over de aanpak van de Straatkubus in Almere.

TILBURG: FIX UP YOUR LIFE

Jongeren met schulden in beeld

Wat: Jongeren in Tilburg worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomstperspectief en hun financiële situatie op orde te brengen in het project Fix Up Your Life.

Wie: In Fix Up Your Life hebben het ROC Tilburg, het jongerenwerk R-newt en  de gemeente Tilburg de handen ineen geslagen. Jongeren kunnen zich aanmelden voor het project Fix up Your Life nadat ze persoonlijk zijn verwezen door een professional van het ROC of nadat ze tijdens de les een presentatie over het project hebben gekregen.

Hoe: Eenmaal aangemeld krijgen de jongeren een training van vier avonden bij jongerenwerk Rnewt. De jongerenwerkers van Rnewt ondersteunen de jongeren met intensieve individuele begeleiding. Na dit traject stromen de jongeren die dat nodig hebben in bij schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg, waar hen een traject op maat wordt geboden. Specifieke aandacht gaat uit naar de werving van de jongeren. Het ROC biedt hiervoor het platform door jongerenwerkers de kans te geven het project tijdens de lessen te presenteren. Zie hiervoor de lessen en successen van het voorbeeldproject.

ROTTERDAM: SERIOUS GAME

Financiële vaardigheden voor jongeren

Wat: Door het spelen van een serious game werken jongeren spelenderwijs aan hun financiële vaardigheden. Op die manier wordt geprobeerd schuldenproblematiek bij jongeren te voorkomen.

Wie: De gemeente Rotterdam heeft samen met de Hogeschool Utrecht een de schuldpreventiegame ontwikkeld voor MBO-leerlingen. Een dergelijke simulatiegame is ook ontwikkeld door de Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) en de Servicecentra van SNS Retailbank.

Hoe: Doel van de Rotterdamse game is om jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 21 jaar beter beslagen ten ijs te laten komen met het oog op hun financiële vaardigheden. Daardoor zouden veel financiële problemen bij jongeren kunnen worden voorkomen. De schuldpreventiegame is eind vorig jaar getest door jongeren op het Albeda College in Rotterdam. Klik hier voor meer informatie over deze game. De game van WWJB richt zich op VMBO en MBO leerlingen van 15 tot 18 jaar. Klik hier voor de website.

DIVERSE GEMEENTEN: MONEYWISE

Inzet van peer education om schulden onder jongeren te voorkomen

Wat: Financiële educatie door ervaringsdeskundigen voor leerlingen van het vmbo, havo/vwo en MBO.

Wie: In het project MoneyWise slaan het Nibud en Diversion de handen ineen om de nodige financiële educatie op een laagdrempelige, taboedoorbrekende wijze aan te bieden aan leerlingen van zowel vmbo als havo/vwo en MBO.

Hoe: Peer educators (studenten die zelf ervaring hebben met schulden) gaan door middel van het delen van eigen ervaringen in gesprek met de leerlingen over geld, armoede, schulden en peer pressure. Door deze discussie en verhalen ontdekken zij dat vrijwel iedereen minder te besteden heeft dan hij of zij zou willen en wordt omgaan met geld en budgetteren iets wat ook hen zelf raakt. In aansluiting op het peer  educationprogramma kan de docent succesvol verder met het  lesmateriaal van het Nibud, dat na de introductie van de peer educators beter zal vallen en langer zal beklijven. In totaal worden er 3 lessen gegeven van minimaal 60 en maximaal 90 minuten. Er zijn verschillende gemeenten die gebruik maken van de lespakketen van het Nibud waaronder gemeente Leeuwarden en Alblasserwaard/Vijfherenlanden. Klik hier voor de website van het project.

WEST FRIESLAND: EHBO

Eerste hulp bij ondernemers in nood: ondersteuning van ondernemers met financiële problemen

Wat: EHBO biedt ondernemers die in zwaar weer verkeren hulp en ondersteuning. De pilot is bedoeld voor ondernemers die te maken hebben met teruglopende omzetten en (daardoor) liquiditeitskrapte. Het gaat daarbij vooral om bedrijven die in het verleden vaak goede resultaten hebben laten zien, maar die nu ervaren dat het voortbestaan wordt bedreigd.

Wie: EHBO is een project van gemeente Hoorn, Rabobank Hoorn-Midden WestFriesland en Startwijzer. Startwijzer is de uitvoerder van het project.

Hoe: Startwijzer en de ondernemen inventariseren samen de situatie. Vervolgens stellen ze een verbeterplan op en voeren dit uit. Indien gewenst kan de ondernemer zich daarna laten begeleiden door het Ondernemersklankbord. Klik hier voor de website van het project.

ROTTERDAM: DE ROTTERDAMSE ZAAK

Ondersteuning voor ondernemers in financieel zwaar weer

Wat: De Rotterdamse Zaak is een bedrijf dat gerund wordt door studenten van De Hogeschool van Rotterdam. Het doel van het bedrijf is om (ex-)ondernemers te helpen die rond het minimum inkomen leven.

Wie: Dit gebeurt in samenwerking met het Ondernemersklankboord (OKB) en het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Hoe: De (ex-)ondernemers worden op praktisch vlak (bv ordenen van de administratie) begeleid door studenten van de hogeschool en vanuit het Ondernemersklankbord worden ze begeleid door een ervaren coach (veelal gepensioneerde ondernemers) die helpt uit hun huidige situatie te komen en ze weer perspectief probeert te bieden.  Klik hier voor de website van het project.