Businesscases Schuldpreventie

PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING VAN SCHULDEN

Gezinnen met schulden melden zich vaak pas bij de gemeente als de nood heel hoog is. Preventief beleid is daarom heel belangrijk: wanneer huishoudens eerder bij hulpverleners in beeld komen kan er sneller en effectiever hulp worden geboden. In de praktijk betekent preventie daarom vaak: het op het juiste moment bereiken van de juiste doelgroep. Dat stelt gemeenten voor een grote uitdaging. Deze site bevat voorbeelden van drie bestaande projecten die daarbij kunnen ondersteunen en inspireren.

1.200.000

HUISHOUDENS MET (RISICO OP) PROBLEMATISCHE SCHULDEN

1 op de 6 Nederlandse huishoudens heeft (een risico op) problematische schulden. Hiervan zijn er 452.000 huishoudens met problematische schulden.

BUSINESSCASES

Gemeenten kunnen in het vormen en aanpassen van beleid rond preventie en vroegsignalering veel van elkaar leren. Deze site presenteert drie businesscases van bestaande aanpakken. Deze zijn bedoeld om te inspireren, behulpzaam te zijn bij het maken van beleidsbeslissingen en te ondersteunen bij uitvoering of aanpassing van (eigen) beleid. Hierin staat steeds centraal wat het project precies is, waarom een project werkt, hoe een gemeente het kan uitvoeren en wat de toegevoegde waarde is.

AMSTERDAM: VROEG EROPAF

In Amsterdam werken woningbouwcorporaties samen met maatschappelijk dienstverleners om bij huurachterstanden huurders te bereiken met hulpaanbod.

ALMERE: STRAATKUBUS

De gemeente Almere ontwikkelde de Straatkubus om snel in kaart te brengen op welke plekken problematiek zich concentreert, zodat middelen gericht en effectief ingezet kunnen worden.

TILBURG: FIX UP YOUR LIFE

Jongeren in Tilburg worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomstperspectief en hun financiële situatie op orde te brengen in het project Fix Up Your Life.

VERGELIJK DE DRIE BUSINESSCASES

Welke aanpak is voor uw gemeente interessant? Vergelijk de drie businesscases.

UITDAGINGEN

De schuldenproblematiek in Nederland neemt sterk toe. In 2009 ging het nog om 890.000 huishoudens met (een risico op) problematische schulden. In 2012 was dit aantal gestegen tot circa 1.200.000. Hiervan hebben 452.000  problematische schulden.Van deze groep huishoudens is 88% niet in beeld bij hulpverlening.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOELGROEPEN BEREIKEN

Sommige doelgroepen zijn voor gemeenten moeilijk te bereiken. Gemeenten geven aan dat ze vooral weinig grip krijgen op jongeren en ondernemers (zzp’ers). Ondernemers omdat zij zich vaak pas melden wanneer de problematiek erg groot is, en jongeren omdat bestaande aanpakken onder die doelgroep vaak niet aanslaan. Maar ook ‘nieuwe doelgroepen’ als woningbezitters en gezinnen met kinderen krijgen gemeenten moeilijk in het vizier.

VRIJWILLIGERS INZETTEN

Veel gemeenten maken in preventie-projecten gebruik van de inzet van vrijwilligers. Dat heeft veel voordelen, maar onder gemeenten  leven er toch ook veel vragen. Zoals: hoe houd je vrijwilligers gemotiveerd en voorkom je verloop? Hoe zorg je dat ze werken vanuit de visie van de gemeente? Hoe monitor je de activiteiten die ze uitvoeren?

SAMENWERKING

Preventie van schulden en betalingsachterstanden wordt steeds meer gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeenten maken daarom samenwerkingsafspraken met crediteuren zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars  over het uitwisselen van betaalsignalen. Maar ook samenwerking met organisaties in het maatschappelijk veld, zoals kerken, voedsel- en kledingbanken en signalerende organisaties als scholen en huisartsen staat bij veel gemeenten op de agenda.

PRIVACY

Samenwerking vraagt vaak gegevensuitwisseling. Aan welke privacy-aspecten moeten gemeenten dan denken? Hoe ver kunnen gemeenten gaan in samenwerking in de keten? Hoe veel informatie mag men delen?